Contamos con la certificación de prestigiosas empresas que eligieron a Telectronica S.A. para o desenvolvimento de seus projetos.